آلمان از سرمایه گذاری موسسات مالی خود در چین حمایت می کند


تهران -ایرنا- «کریستین لیندنر» وزیر دارایی فدرال آلمان در دیدار با معاون نخست وزیر چین تاکید کرد که برلین از پکن در جهت فراهم کردن محیط نظارتی بر بانک های خارجی در چین استقبال می کند و موسسات مالی خود را بر سرمایه گذاری این کشور حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244739/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF