اصل “چین واحد”، واقعیتی تاریخی است

در پایان این گزارش آمده است به محض دستیابی به اتحادی صلح‌آمیز در نظامِ “یک کشور، دو سیستم” بنیادی جدید برای چین در پیشرفت و رسیدن به هدف جوان‌سازی ملی شکل می گیرد. همزمان فرصت‌های بسیار بزرگی برای رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی در تایوان نیز رقم خواهد خورد که به نفع تمام مردم این جزیره است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84849377/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به علاوه کارشناسان معتقدند در مقایسه با  دو ویرایش‌ پیشین ، آخرین گزارش به تاکید درباره ” توسعه ملی و پیشرفت اتحاد ” پرداخته است و در آن تصریح شده که مهمترین عامل تعیین کننده روند کلی اتحاد توسعه و پیشرفت چین است. 

پس از به قدرت رسیدن حزب پیشرو دموکراتیک تضاد و خصومت میان دو سوی تنگه تایوان تشدید شد. همزمان با تخریب روابط آمریکا و چین  بسیاری از مردم درباره احتمال اتحادی صلح‌آمیز دچار شک و تردید شده اند. 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه «گلوبال تایمز» چین،این گزارش که نشانگر عزم حزب حاکم چین و مردم این کشور و تعهدات آنها در جهت اتحاد ملی است، در بحبوحه افزایش تنش‌ها در تنگه تایوان و رزمایش‌های نظامی ارتش آزادی خلق چین برای مقابله با مداخله خارجی منتشر شده است. 

« ژو گوئیلان » کارشناس موسسه مطالعات تایوان در دانشگاه «تسینگهوآ» در مصاحبه با گلوبال تایمز ضمن اشاره به انتشار به موقع و هدفمند این گزارش گفت: « این گزارش به عنوان بیستمین متن پیشِ رو برای کنگره ملی حزب حاکم چین و با توجه به پیشرفت قدرت اقتصادی و نظامی به نسبت دهه های قبل منتشر شده است. » 

کارشناسان معتقدند انتشار این گزارش، هشداری برای مقام‌های تایوان و نیز برخی عناصر و طرف های خارجی است چرا که چینِ امروز، کشوری قدرتمندتر برای حل مسئله تایوان است.

در این گزارش، با اشاره به تعهدات حزب حاکم چین برای حل و فصل مسئله تایوان به عنوان ماموریتی تاریخی و به رسمیت شناختن یک چین واحد آمده است : « ما یک چینِ واحد هستیم و تایوان بخشی از خاک چین است و این حقیقتی بی‌چون و چراست که از سوی تاریخ و قانون حمایت می‌شود. تایوان هرگز یک ایالت نبوده است و موقعیتش به عنوان بخشی از چین تغییرناپذیر است.به رسمیت شناختن اتحاد کامل ملی از تاریخ و فرهنگ چین مشتق می‌شود و با موقعیت‌های پیرامون جوانسازی ملی‌مان مشخص شده است. ما هرگز تا این اندازه نزدیک و قادر به دستیابی هدف جوانسازی ملی نبودیم. در عین حال و به همان اندازه نیز به هدفمان برای اتحاد ملی کامل نزدیک نبودیم.» 

در مسیر پیشرفت اتحاد صلح‌آمیز این گزارش به مشکلاتی که باید رفع شوند  و نیز تلاش های  جدایی طلبانه از سوی مقام‌های حزب پیشرو دموکراتیک (DPP)  و دخالت های خارجی اشاره کرده است . در واقع گزارش یاد شده حلاصه ای سیستماتیک از سیاست‌های حزب حاکم چین و دستورالعملی برای مسئله تایوان و شرایط جدید در سراسر تنگه تایوان است. 

این سند، سومین گزارش چین درباره مسئله تایوان است. ویرایش های قبلی به نام ” مسئله تایوان و اتحاد مجدد چین ” در سال ۱۹۹۳ و  ” اصل یک چی و مسئله تایوان ” در سال ۲۰۰۰  منتشر شده بودند. مانند سندهای گذشته، این سند جدید نیز بر  اتحادی صلح‌آمیز و یک کشور با دو سیستم تاکید می‌کند که اصول اساسی چین برای حل مسئله تایوان و بهترین رویکرد برای به رسمیت شناختن اتحادی ملی است.