اعزام تیم ۲۱ نفره کره‌جنوبی برای بازرسی از آزادسازی آب‌های رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما


تهران- ایرنا- تیمی ۲۱ نفره از متخصصان کره‌جنوبی قرار است در سفری ۶ روزه به ژاپن از نزدیک در جریان روند آزادسازی آب رادیواکتیو نگهداری شده نیروگاه اتمی فوکوشیما به اقیانوس قرار بگیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115347/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88