افزایش تورم و نگرانی‌های ناشی از ترک تحصیل دانش آموزان در اندونزی

رسانه ها گزارش دادند که با رشد و تورم در سال ۲۰۲۱ که هنوز به دلیل همه گیری کرونا در حال چرخش است، حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ‌تنها ۱.۰۹ درصد در سراسر کشور ۲۷۰ میلیون نفری افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898023/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8Cدر حال حاضر دولت اندونزی با هدف کمک به خانواده های فقیر که به سبب افزایش نرخ تورم با بحران اقتصادی روبرو شده اند  یک بسته حمایتی به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار در نظر گرفته است.

به استناد گزارشهای خبری، نرخ تورم در ماه ژوئیه (خرداد-تیر) به بیشترین میزان خود به ۴.۹۷ رسید که بیشترین رقم در هفت سال گذشته به شمار می آید.
 بر اساس این گزارش، افزایش نرخ تورم سبب شده است کارشناسان در خصوص ایجاد چرخه معیوب فقر در اندونزی هشدار دهند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری سنگاپوری «سوت چاینا مورنیگ پست»‌، افزایش نرخ تورم در پی افزایش قیمت سوخت در اندونزی سبب شده است  کارشناسان در خصوص افزایش ترک تحصیل در میان کودکان هشدار دهند.

افزایش قیمت سوخت قرار است، تورم را کنترل کند، تورمی که در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ رسیده است.

رئیس جمهوری اندونزی «جوکو ویدودو» اوایل سپتامبر (شهریور-مهر) سال جاری قیمت سوخت یارانه ای را در بزرگترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی تا ۳۰ درصد افزایش داد تا بودجه مارپیچ یارانه انرژی را مهار کند که این اقدام باعث اعتراض کارگران و دانشجویان در سراسر کشور شد.