امنیت غذایی جهان؛ موضوع گفت‌وگوی هند و ژاپن درحاشیه نشست گروه ۲۰


تهران- ایرنا- نخست وزیر هند روز شنبه، نشست دوجانبه ای با نخست وزیر ژاپن در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در دهلی نو، برگزار کرد. امنیت غذایی و تحولات دیجیتال، مهم‌ترین موضوعات این گفت‌وگو بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223711/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87