اندیشکده کره‌ای: ژاپن همچنان با چراغ سبز آمریکا آب‌های آزاد را آلوده می‌کند


تهران – ایرنا – پایگاه تحلیلی “هانی” کره جنوبی ((Hani.co.kr)) در تحلیلی اعلام کرد: ژاپن همچنان آبهای آلوده نیروگاه هسته ای فوکوشیما را با چراغ سبز آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی (آی ای ایی ای) به اقیانوس می ریزد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170508/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7