«ایران هراسی»، ترفند منسوخ آمریکا برای تسلط بر خاورمیانه


تهران- ایرنا- یک کارشناس چینی معتقد است: «ایران هراسی» برای ارعاب کشورهای منطقه، روش رایجی است که آمریکا برای حفظ حضور نظامی خود در خاورمیانه از آن استفاده می‌کند. اما این رویکرد دیگر کارساز نیست زیرا رویدادهای اخیر در خاورمیانه نشان می‌دهد که در نگاه کشورهای منطقه، این به اصطلاح «ایران‌هراسی» دیگر وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138839/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87