توافق کره جنوبی و هند در زمینه دفاعی و فناوری‌های پیشرفته


تهران- ایرنا- نخست وزیر هند و رییس جمهور کره جنوبی به عنوان مهمانان ویژه گروه ۷ در اجلاس هیروشیما، برای پیشبرد همکاری در زمینه دفاعی و فناوری‌های پیشرفته، توافق کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116229/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87