جایگاه نگاه به شرق در سیاست خارجی دولت مردمی


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم گسترش مناسبات با قدرت‌های نوظهور را در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارد با حفظ اصول اساسی سیاست خارجی انقلاب اسلامی همچون «استقلال» و «نه شرقی نه غربی»، در نظم در حال شکل‌گیری جهانی با کشورهای همسو نقش‌آفرینی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968107/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C