دولت ژاپن برای نجات شهروندانش به سودان نیرو اعزام می‌کند


تهران- ایرنا- سخنگوی ارشد دولت ژاپن روز چهارشنبه گفت: در بحبوحه درگیری‌های نظامی در سودان، در حال آماده شدن برای اعزام نیروهای دفاعی برای نجات اتباع خود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087661/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF