رئیس جمهوری مصر: طرف‌های خارجی در سودان مداخله نکنند


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری مصر در دیدار با نخست وزیر ژاپن خواستار خودداری طرف‌های خارجی از دخالت در بحران سودان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097484/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF