رئیس جمهوری چین: «دیوار بزرگ پولادین» در امتداد مرزها ایجاد شود


تهران – ایرنا – شی جینپینگ رئیس جمهور چین از نیروهای مرزی کشور خود خواست توانایی‌های خود را در دفاع از مرزها و تلاش خود برای ایجاد نیروی نظامی قوی در مرزها همچون یک «دیوار بزرگ فولادی» در امتداد مرزهای این کشور را افزایش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135743/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF