راه‌اندازی کمیته همکاری کره‌جنوبی و مغولستان برای تامین فلزات کمیاب
تهران – ایرنا – مقامات سئول خبر دادند کره‌جنوبی و مغولستان امروز دوشنبه کمیته مشترکی را برای همکاری در تامین فلزات کمیاب و سایر مواد معدنی حیاتی راه‌اندازی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296854/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA