رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه نخست سال جاری با ۴.۵ درصد افزایش به ۲۸.۵۰ تریلیون یوان معادل ۴.۱۵ تریلیون دلار رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086397/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3