سفر وزیر خارجه ژاپن به پکن


تهران- ایرنا- هایاشی یوشیماسا وزیر خارجه ژاپن به عنوان اولین وزیر خارجه این کشور که در بیش از سه سال گذشته از چین بازدید می‌کند، شامگاه شنبه وارد پکن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071420/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86