مشاهده شیء ناشناس بر فراز آسمان چین


تهران – ایرنا – چین مدعی شد یک “شیء ناشناس” وارد حریم هوایی‌ این کشور شده و پکن آماده شلیک به این شیء است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028480/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86