مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، ژاپن، استرالیا و فیلیپین بر همکاری های نظامی تاکید کردند


تهران- ایرنا- مقام‌های ارشد وزارتخانه‌های دفاع ژاپن، آمریکا، استرالیا و فیلیپین در نشستی چهار جانبه در سنگاپور درباره  تحولات منطقه هند و اقیانوس آرام رایزنی و بر گسترش همکاری‌های دفاعی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130719/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C