نماینده پاپ به چین سفر می کند


تهران – ایرنا – برخی روزنامه‌های ایتالیایی گزارش دادند کاردینال ماتئو زوپی فرستاده ویژه پاپ فرانسیس روز سه‌شنبه(امروز) در تلاشی دیپلماتیک برای کمک به پایان دادن به جنگ اوکراین، به پکن خواهد رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226356/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF