نگاه به شرق ایران یک راهبرد برد-برد است / الگوبرداری همپیمانان آمریکا از ایران


تهران – ایرنا – نویسنده و تحلیلگر ارشد روابط بین الملل لبنانی در گفتگو با ایرنا تاکید کرد که راهبرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد برد – برد است و هم اکنون همپیمانان عربِ آمریکا در منطقه نیز از ایران الگوبرداری کرده و در تلاش برای حرکت در این مسیر هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030398/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86