هشدار کیسینجر به آمریکا و چین درباره پرتگاه جنگ جهانی سوم


تهران- ایرنا- در حالی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به سوی پکن می‌رود، هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا به واشنگتن و پکن درباره پرتگاه جنگ جهانی سوم هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142409/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85