چین اتهامات آمریکا در مورد مبادلات بین پکن و مسکو را رد کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز (سه شنبه) گفت: این کشور اتهامات بی اساس آمریکا در خصوص مبادلات تجاری و اقتصادی معمول خود با روسیه را قاطعانه رد می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85454720/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF