چین احداث پایگاه جاسوسی در کوبا را تکذیب کرد


تهران- ایرنا- دولت چین گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر دستیابی پکن و هاوانا به یک توافق برای احداث پایگاه جاسوسی از سوی چین در کوبا را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136414/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF