چین: خاورمیانه حیاط خلوت هیچ قدرت بزرگی نیست


تهران-ایرنا- «وانگ یی» وزیرامورخارجه چین در دیدار با «عادل الاصومی» رئیس پارلمان عرب تاکید کرد که خاورمیانه هرگز حیاط خلوت هیچ قدرت بزرگی نبوده است و آینده و سرنوشت منطقه باید در دست کشورها و مردم منطقه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215254/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA