چین در تدارک برگزاری نشستی با حضور ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس


تهران- ایرنا- روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: منابع چینی از حصول توافق برای یک نشست قریب الوقوع به میزبانی چین و با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران خبر می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055390/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC