چین: همکاری عمیق میان پکن و مسکو برقرار است


تهران- ایرنا- وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین عصر جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که همکاری میان چین و روسیه عمیق و دارای ظرفیت بسیار زیاد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115833/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA