ژاپن از از فضولات دام سوخت موشک تولید می کند


تهران – ایرنا – یک شرکت سازنده مواد شیمیایی ژاپنی اعلام کرد در حال مطالعه و کار بر روی یک طرح عملی با هدف تولید سوخت “بیومتان” مایع از فضولات دام است تا از آن به عنوان سوخت موشک جهت پرتاب ماهواره استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231453/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF