کاخ‌سفید: کره‌شمالی همچنان به ارائه مهمات به روسیه ادامه می‌دهد


تهران- ایرنا- یکی از مقامات کاخ سفید اعلام کرد که کره‌شمالی همچنان به ارائه مهمات به روسیه برای حمایت از جنگ مسکو علیه اوکراین ادامه می‌دهد که این موضوع نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005384/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF