کانادا اخراج دیپلمات‌های چینی را بررسی می‌کند


تهران- ایرنا- ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در پی انتشار یک گزارش جنجالی آژانس اطلاعاتی این کشور گفت که اخراج دیپلمات‌های چین از کشورش را بررسی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101919/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF