کره جنوبی به دنبال تعلیق توافقنامه نظامی با کره شمالی است


تهران – ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز (سه شنبه) پیشنهاد داد در صورتی که کره شمالی اقدام به پرتاب موشک فضاپیما کند، توافقنامه نظامی ۲۰۱۸ بین دوکره تعلیق شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298724/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA