کره جنوبی خواستار تقویت همکاری امنیتی با آمریکا شد


تهران- ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه خواستار همکاری امنیتی نزدیکتر با آمریکا برای مقابله با تهدیدهای موشکی و هسته ای کره شمالی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995292/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%AF