کره جنوبی خواستار همکاری جهانی برای مقابله با تهدیدات کره شمالی شد


تهران- ایرنا- وزارت خارجه سئول روز شنبه اعلام کرد کره جنوبی و متحدانش در منطقه هند-اقیانوسیه در خصوص گسترش همکاری برای مقابله با تهدیدهای روز افزودن افزایش کره شمالی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفتگو کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089754/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C