کیودو: چین ۶۰ کلاهک به تسلیحات هسته ای خود افزود


تهران – ایرنا– کیودونیوز به نقل از یک اندیشکده امنیتی بین‌المللی روز دوشنبه اعلام کرد چین در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ تعداد تسلیحات هسته‌ای خود را با افزایش۶۰ کلاهک به ۴۱۰ کلاهک رسانده است و تاکید کرد این افزایش در میان بیش از ۹ کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای بالاترین رقم محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138125/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B6%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF