یک مقام دیپلماتیک چین: رسانه‌های غربی تصویر نادرستی از روابط تهران و پکن ارائه می‌کنند


بندرعباس – ایرنا – معاون سرکنسول جمهوری خلق چین در بندرعباس گفت: برخی کشورهای غربی تصویر نادرستی از روابط تهران و پکن به مردم می‌دهند که در این راستا، رسانه‌ها نقش مهمی در بیان حقایق و خنثی کردن جوسازی‌های مسموم دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112308/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7