شی : ه ا ست

شی: افغانستان بخش مهمی از امنیت منطقه است

¨ ´ Ø § ø ø ø © © © © © © © © © © œ œ œ Ø´ÛŒ جین‌پینگ امروس ÛŒ انگهای پٓاس(+SCO) اظهار ± ØØ±Ø§ÛŒØ · ©Ù†ÙˆÙ†ÛŒ Ú©Ù‡ Øهان ØÚ† Ù‡ ØŒ Ø¨Ø§ÛŒØ ¯ با این تاییراØ1 ¢Ù † هم ¨Ø§ تاییر ا ت، Ùˆ شجاعت جستجوی تاییر است.

ای Ù…ÛŒ Ùˆ Ø ± ام Ø ´ مایه ا منیت Ù…Ø “پس…” تن٠» Ù? ´ÙˆØ±Ù‡Ø§ امن باشند.

مه … ÛŒ اس د Ø ØØ ± ÛŒÚ © ساختØسیاسی Ù… برداری٠….

… ¨ … ¯ÙØ · ب … §Ú¯ ترویذ ¯Ù″ان Ø§ÛŒØ¬Ø§Ø ¯ ØÙˆ ام٠…

And then Ùˆ Ú©Ø´ ÙˆØ±Ù‡Ø Ù†Ø´Ø³Øª ساÙquotÙ‡ سازما ÙáÙ…Ú ©Ø§Ø±ÛŒ گرد هم ؅ده‌اند. … Ø«Ø ¶¯ ناتو » ˆØ§ “‌گیری” “‌گیری” “‌گیری” کار ¯Ø§ رد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85529149/%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA