آتش سوزی گسترده در یک مرکز مهمات در اندونزی


تهران – ایرنا – امروز شنبه رسانه ها از وقوع آتش سوزی گسترده در یک مرکز مهمات در اندونزی خبر دادند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431054/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C