آزمایش موفقیت‌آمیز نسخه اصلاح شده موشک تاکتیکی زمین به زمین کره جنوبی


تهران- ایرنا- منابع نظامی در ارتش کره جنوبی جمعه شب اعلام کردند که نیروهای مسلح این کشور یک نسخه اصلاح شده از موشک تاکتیکی زمین به زمین KTSSM-I را با موفقیت آزمایش کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85351976/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87