آغاز رقابت های انتخاباتی مجلس شورای ملی در کره جنوبی


تهران – ایرنا – انتخابات مجلس شورای ملی در کره جنوبی در حالی از امروز (پنجشنبه 18 فروردین) به طور رسمی آغاز شد که قرار است حزب «قدرت مردم» با مهم ترین حزب مخالف یعنی «حزب دمکرات» رقابت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85429229/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C