آمریکا در حال مدرن سازی سلاح های مستقر در منطقه هند و اقیانوسیه است.


تهران – ایرنا – فرمانده نیروهای آمریکایی در اقیانوس آرام از تصمیم واشنگتن برای استقرار سامانه موشکی کروز «توماهاوک» و سامانه پدافندی «استاندارد 6» در منطقه موسوم به «هندوآرام» خبر داد و مدعی شد که هدف این است. برای کاهش تهدیدات امنیتی

منبع: https://www.irna.ir/news/85437396/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF