آمریکا سه شرکت چینی را تحریم کرد


تهران- ایرنا- آمریکا روز جمعه واردات محصولات سه شرکت چینی را به دلیل وادار کردن اویغورهای مسلمان و سایر اقلیت‌ها به کار اجباری ممنوع کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316068/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF