ادامه اختلافات بین ساکنان اوکیناوا و دولت ژاپن بر سر پروژه احیای پایگاه آمریکایی
تهران- ایرنا – در ژاپن اختلافات بین مقامات اوکیناوا و دولت مرکزی بر سر جابجایی پایگاه نظامی ایالات متحده همچنان ادامه دارد، به رغم مخالفت «دنی تاماکی»، فرماندار اوکیناوا» با این طرح، وزیر دفاع ژاپن با رد درخواست فرماندار و ساکنان اوکیناوا اعلام کرد: جابه‌جایی پایگاه نظامی آمریکا به زمین‌های ساحلی، ادامه خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85390186/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C