ادامه کاهش میزان محبوبیت دولت کره جنوبی
تهران – ایرنا – بر اساس نظرسنجی یونهاپ، میزان محبوبیت «یون سوک‌یول» رئیس‌جمهور کره‌ جنوبی در آستانه انتخاب این کشور به پایین‌ترین رکورد یعنی ۳۴ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378441/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C