ادعای تایلند در باره کشف سومین ذخیره بزرگ لیتیوم جهان


تهران- ایرنا- دولت تایلند اعلام کرد: معدنی با برخورداری از حدود ۱۵ میلیون تن لیتیوم که مواد کلیدی در باتری خودروهای برقی به شمار می‌رود، در جنوب این کشور کشف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359749/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86