ارزش «رینگیت» مالزی به پایین‌ترین حد در ۲۶ سال گذشته رسید
تهران – ایرنا – ارزش رینگیت، واحد پول مالزی امروز (سه‌شنبه) به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393051/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF