ازامیدواری اتحادیه اروپا به سفر گروسی به تهران تااحتمال سقوط دولت نتانیاهو


تهران-ایرنا- اظهار امیدواری اتحادیه اروپا به سفر گروسی به تهران، زمزمه برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی، تحقق «پل دریایی» بین ایران-ونزوئلا، شکاف در اردوگاه مخالفان اردوغان و تردید در سلامت جسمانی رئیس جمهور آمریکا مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047330/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7