استرالیا از طرح افزایش قدرت نیروی دریایی خود پرده برداشت
تهران- ایرنا- کانبرا تصمیم دارد در سایه آنچه «افزایش احتمال رویارویی با چین» خوانده می‌شود، بزرگترین نیروی دریایی خود را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون تشکیل دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392437/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA