استرالیا چین را به رفتار “ناامن” در دریا متهم کرد


تهران – ایرنا – وزارت دفاع استرالیا با اعلام اینکه یک جنگنده چینی به سمت هلیکوپتر نیروی دریایی استرالیا شلیک کرد، رفتار پکن در دریای زرد را “ناامن” توصیف کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85468057/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF