اصرار تایوان به کوبیدن بر طبل جنگ با چین

وزیر امور خارجه تایوان تصریح کرد: تایوان برای جلوگیری از وقوع این سناریو در تلاش است تا از سایر کشورهای دیگر برای دفاع از خود تجهیزات نظامی تهیه کند.

وی تصریح کرد: شی جین پینگ رییس جمهوری چین تهدیدهای خود را افزایش داده است و دائم دستور انجام رزمایش های نظامی منظم در اطراف جزیره تایوان را صادر کرده است. تایوان نسبت به حمله احتمالی از سوی سرزمین اصلی نگران است و خواستار دریافت کمک است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، وزیر امور خارجه تایوان در مصاحبه ای با پایگاه خبری فرانس ۲۴ تصریح کرد: پس از حمله روسیه به اوکراین، تایوان با نگرانی مشابه ای روبرو شده است چرا که چین مانند از یک قرن پیش تا کنون این جزیزه را بخشی از خاک خود به شمار می آورد.

وی همچنین مدعی شد: تایوان یک دموکراسی خودکفا است. این مساله به این معناست که مردم تایوان نمی خواهند تحت کنترل چین زندگی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912333/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86وو ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای در سراسر جهان متوجه شوند که اگر چین به تایوان که از یک موقعیت بسیار استراتژیک برخوردار است، حمله کند بقیه مناطق هند-اقیانوسیه نیز می توانند با همین سرنوشت روبرو شوند.