اعتراضات حامیان فلسطین منجر به تعطیلی دانشگاهی در فرانسه شد


تهران – ایرنا – پس از آن که مذاکرات رئیس این دانشگاه با دانشجویان معترض حامی فلسطین در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به غزه نتوانست تنش ها را کاهش دهد، دانشگاه ساینس پو فرانسه امروز (جمعه) درهای خود را تعطیل کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85464976/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF