اعتراض کشاورزان به سیاست های اتحادیه اروپا + فیلم


تهران- ایرنا- کشاورزان اروپایی امروز (سه شنبه) در اعتراض به سیاست هایی که به گفته آنها به کسب و کارشان آسیب می زند، در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا تظاهرات کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428077/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85