افزایش تعداد جان باختگان زلزله ژاپن به ۵۷ نفر


تهران- ایرنا- دولت ژاپن اعلام کرد که آمار تعداد جان باختگان زمین لرزه‌ای که به قدرت ۷.۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در روز دوشنبه سواحل غربی مرکز ژاپن را لرزاند، همچنان روز به افزایش است و بر اساس آخرین آمار، تعداد جان باختگان به ۵۷ نفر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341838/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1